Minggu, 13 April 2014

Doa Bangun Dari Ruku’

Pertanyaan:

Ketika saya bangkit dari ruku’ saat itu saya berada di belakang imam apakah aku harus mengatakan, “sami’allahu liman hamidah [Maha dengar Allah terhadap yang memuji-Nya].” Ataukah cukup bagi kita mengucapkan “rabbanaa walakal hamd”?

Jawaban:

Tidak perlu bagi ma’mum mengucapkan kalimat sami’allahu liman hamidah, karena sesungguhnya ketika imam mengucapkan kalimat sami’allahu liman hamidah adalah untuk mengingatkan orang-orang yang berada di belakangnya agar mereka memuji Allah dengan perkataan mereka, “rabbanaa lakal hamdu.” Mereka mencukupkan perkataan mereka dengan pujian.

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda,” Apabila imam bertakbir maka bertakbiirlah, apabila dia ruku’ maka ruku’lah dan apabila dia mengatakan “sami’allahu liman hamidah, maka katakanlah “Rabbana walakal hamdu... hingga akhir hadits.

Pada hadits ini rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak menyuruh mereka untuk mengucapkan kalimat sami’allahhu liman hamidah. ini lah perkataan yang shahih dalam masalah ini.
Adapun hadits yang berbunyi, “sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat,” maksudnya pada gerakan-gerakan dalam sholat bukan pada ucapan-ucapan dalam sholat, seperti bacaan yang dijahrkan dan semisalnya.

Nomor fatwa: 10701
Abdullah bin Abdurrahman al Jibrin rahimahullah

Penerjemah: Muhammad Ode Wahyu

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan Memberi komentar